ACSS הוקמה בתחילת שנת 2005 ומתמחה במתן שירותי מחשוב ורשת הכוללים
פתרונות תקשורת ואבטחה מתקדמים למגזר העסקי.
משחר הקמת החברה ועד היום, אמינות ואיכות השירות ללא פשרות היא נר לרגלנו.
מאז, אנו נמצאים בתהליך צמיחה המתבטא בגידול במספר הלקוחות, בהיקף ובמגוון השירותים בתחומים השונים אותם אנו מספקים לכלל לקוחותינו.