ACSS מספקת שירותי שחזור נתונים לכל סוגי המדיה שנפגעו כתוצאה מתקלות מכניות ו/או לוגיות ועד שחזור נתונים לאחר פגיעה שנעשתה בשוגג.

שחזור כל סוגי המדיה
דיסקים קשיחים (SCSI / IDE / SATA /SAS), מערכי RAID, תקליטורים (CD / DVD),דיסקטים, מדיות ZIP קלטות גיבוי (DAT,DLT, LTO), כרטיסי זיכרון.

שחזור נתונים בדיסק קשיח לאחר תקלה מכנית ו/או לוגית
קצר חשמלי, קריסת הראש המכני, קריסת המנוע או כל פגיעה פיזית אחרת. שגיאות ו/או תקלות במבנה הנתונים.

שחזור נתונים בדיסק קשיח לאחר פגיעה שנעשתה בשוגג                                               
מחיקת קבצים, פרמוט (FORMAT), שינוי מבנה וחלוקת הדיסק (REPARTITION) , דריסה לא מכוונת ע"י שחזור קובץ (IMAGE) או דריסת נתונים כתוצאה מהתקנה מחודשת.